12 กุมภาพันธ์ 2562 น่านหมอกควันไฟป่ารุนแรง ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่โล่ง

ที่มา: http://www.siamrath.co.th/n/65038

จังหวัดน่านปกคลุมไปด้วยหมอกควันไฟหนาแน่น จนสามารถมองเห็นชัดด้วยตา และเริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามท้องถนน รวมทั้งผู้ที่มาออกกำลังกายกลางแจ้ง นักวิ่ง และปั่นจักรยาน มีอาการแสบ ตา น้ำมูกไหล คันตามตัว ที่สถานีตรวจวัดอากาศ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ตรวจวัดค่าฝุ่นขนาดเล็ก PM10 ได้ 89 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบ 63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่เกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ทั้งนี้มาจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดไฟป่าขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งคาดว่าชาวบ้านลักลอบจุดไฟหาของป่า ซึ่งล่าสุดเกิดไฟป่าในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาตินันทบุรี ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาว – น้ำสวด บ้านสบขุ่น ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา ไฟป่าได้ลุกไหม้เป็นบริเวณกว้างเสียหาย 20 ไร่ และที่ป่าสงวนแห่งชาติ ห้วยทรายแดง ดอยจำห้าง ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย ไฟป่าลุกไหม้เสียหายไปกว่า 12 ไร่ ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า จนท.สถานีควบคุมไฟป่า และเครือข่ายดับไฟป่าต้องเร่งระดมกำลง นำเครื่องมือ อุปกรณ์ดับไฟเข้าควบคุมสถานการณ์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ 1มกราคม – 11 กพ. 62 ระบบตรวจสอบ GISTDA (จีสด้า) พบจุดความร้อน 164 จุด กระจายอยู่ใน 12 อำเภอ และส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 61 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 87 จุด พื้นที่การเกษตร 4 จุด และ พื้นที่สปก. 12 จุด ด้านสำนักจัดการคุณภาพอากาศ แจ้งเตือนประชาชน โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่โล่ง หากออกจากบ้านควรสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก เพื่อหลีกเลี่ยงการสูดดมควันพิษ